Samenstelling evangelisatiecommissie

De commissie is als volgt samengesteld:

 
mw. H. (Henriëtte) Bosse
- wijk 1 - 
 
dhr. J. (John) Bakker
- wijk 2 - penningmeester
 
dhr. P (Peter) Elenbaas, Hof van Voorvliet 39
- wijk 3 - secretaris
tel. 422160
mw. A. (Avelien) ter Maaten
- wijk 4 -
 
mw. I. (Ina) van Ballegooijen, Akkermunt 12, Montfoort
- wijk 5 -
tel. 469244
mw. T. (Tirza) Vreeken
- wijk 6 -
 
dhr. A. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- contactpersoon vanuit kerkenraad - voorzitter
tel. 433533
 

 

terug