Wijk 2 - oude nieuwbouw -

Acacialaan | Berkenlaan | Esdoornstraat | G. v.d. Valkboumanstraat | Timotheushof | Meidoornlaan
Str. van Linschotenstr. (excl. Abrona) | Cattenbroekerdijk (Woerden) | Jaap Bijzerweg (Woerden)

Wijkteam:

dhr. J.R. de Jong, Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -
(0348) 480618
dhr. W.J. van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -
(0348) 433890
dhr. A.G.M. van der Linden
- bezoekbroeder -
06-83245154
dhr. J. Bakker 
- lid evangelisatiecommissie -
 
mw. H. de Ruijter, Meidoornlaan 5
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD)
(0348) 418246

 

terug