Wijk 4 - Overvliet -


Driesprong | Duikerhof | De Hoorn | Polderkade | De Kolk | Het Jaagpad | Wetering | Molentocht | Plankjesland Vijzelplantsoen | De Duiker | Laan van Overvliet | Abrona (Str. van Linschotenstr.) | Woerden (nieuwbouw )

Wijkteam:
 
dhr. P. Maaijen
- wijkouderling -
06-5123 1436
dhr. W.J. van Butselaar, Molentocht 10
- diaken -
(0348) 433890
dhr. A.D. de Ruijter, Meidoornlaan 5
- bezoekbroeder -
(0348) 418246
dhr. E. (Eric) Bakker
- lid evangelisatiecommissie -
 
mw. A. in 't Veld, Schagen 2
- lid Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) -
(0348) 433750

 

terug