Iedereen van harte welkom!
01 sep 2023

Interactieve thema-avond 'Leven met Dementie'

Op D.V. woensdag 11 oktober organiseert het Psycho Pastoraal Team een interactieve thema-avond over “Leven met Dementie”.
Spreekster Riëtte Zuijderduijn zal vanuit haar brede ervaring als verpleegkundig specialist geriatrie veel praktische en waardevolle informatie delen en handvatten aanreiken.
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Eventueel kunt u dit vooraf (anoniem) doen door een briefje in de bus te doen bij Riëtte Zuijderduijn (De Jongstraat 3) of bij Marike de Vries (Liefhovendijk 2). Mailen kan ook naar:  PPT@Hervormdlinschoten.nl

Inloop vanaf 19.45 uur en aanvang 20.00 uur.
Iedereen (!) is hartelijk welkom in de Wingerd.
 
14 dec 2011

Kerk & Autisme

Hier een hand-out over de gehouden gemeenteavond met betrekking tot

Kerk &  Autisme.

 

Klik hier voor de terugkoppeling over de gemeenteavond van 2 okt. 2012 Autisme en geloof!

14 nov 2011

Intro Psycho-Pastoraal Team

Binnen onze gemeente zijn enkele gemeenteleden die zich in willen en kunnen zetten in psycho-pastorale zorg. Zij hebben hiervoor een psycho-pastorale opleiding gevolgd en zijn beschikbaar om gemeenteleden te begeleiden bij psychische, relationele of geestelijke problematiek in situaties waar om verschillende redenen door predikant en/of ouderling onvoldoende begeleiding kan worden geboden. Zij verlenen dus bijstand in pastoraat onder verantwoordelijkheid van predikant en kerkenraad en onder strikte geheimhouding.

Namen en adressen worden in overleg met betrokkenen doorgegeven via predikant of ouderlingen. U kunt natuurlijk ook altijd zelf rechtstreeks contact opnemen. Dit geldt voor zowel volwassenen als jongeren.

Wij willen ons graag inzetten in de gemeente om mensen een luisterend oor te bieden en te bemoedigen. Dit in afhankelijkheid van God, onze Vader en in vertrouwen dat Hij zal geven wat nodig is.

Voor meer informatie, aarzel niet en neem contact op met onderstaande contactpersonen van het PPT team.
Arie Kool (06-51812507),
Corine van der Vaart (06-54934156)
Gerwin van der Vaart (06- 54934156)
Marike de Vries (06-51828166)
Hannie de With (06-10803740)

Contactpersoon kerkenraad (coördinator PPT): Justin de Jong (06-46280720).
Of mailen: PPT@Hervormdlinschoten.nl